7 forem plýtvání ve výrobě a jak je odstranit

7-wastes-poster-thumb-czReagujte lépe na požadavky zákazníků a poskytněte lepší služby bez narušení firemních cílů.

Štíhlé (LEAN) výrobní, skladovací a manipulační postupy lze aplikovat v podstatě na jakýkoli výrobní proces. Přinášejí výrazné zlepšení výkonnosti a snižují celkové náklady.

Cílem štíhlých metod je identifikovat a odstranit z firemních procesů zbytečné a bezcenné kroky, zjednodušit provoz, zlepšit kvalitu a zvýšit zákaznickou loajalitu.

Zjednodušení a eliminace zbytečných procesů v sedmi klíčových oblastech pomáhá optimalizovat manipulaci a skladování v průběhu celého výrobního řetězce a především v rámci výrobní linky.

Sedm forem plýtvání

Přeprava

Zbytečný pohyb výrobků z jednoho místa na druhé nepřináší žádnou hodnotu a spotřebovává kapitál a prostory. Štíhlá výroba omezuje úroveň manipulace nezbytné pro jakýkoli proces a minimalizuje vzdálenosti mezi jednotlivými body, například nákladovým prostorem, výrobní linkou nebo pracovištěm, což šetří čas a prostor. Pro manipulaci s konkrétními produkty lze použít adaptabilní vozíky a zásobníky, které je možné přizpůsobit, dojde-li ke změně materiálu.

 

Inventář

Sladění výroby s poptávkou, aby produkty opouštěly výrobní závod (a proběhla fakturace), jakmile jsou hotovy. Dodávky základních surovin se uspořádají tak, aby odpovídaly potřebám výrobní linky. V nejzazším případě to znamená dodávky stylem just-in-time a dopravu přímo k výrobní lince, což minimalizuje náklady na manipulaci a odstraňuje nutnost skladování.
Zkrácení zaváděcích časů do výroby a omezení manipulace a skladování uvolňují kapitál a hotovost.

Redukce plýtvání pomocí adaptabilních vozíků a zásobníků, s jejichž pomocí lze dopravit přesné množství konkrétních položek k výrobní lince, a modulárních dílů umístěných podél linky a často doplňovaných, když skladové zásoby klesnou pod stanovenou úroveň.

V praxi mnoho firem operuje s malými skladovými úrovněmi, jimiž zásobují výrobní linku, což umožňuje kombinovat množstevní výhody větších dodávek s vynikající efektivitou doplňování linky stylem just-in-time.

Pohyb

Eliminace zbytečných pohybů v pracovní oblasti a snížení času potřebného k dokončení úkolu.
Pracoviště a skladové prostory je třeba navrhnout ergonomicky, aby byly předměty v případě potřeby po ruce, a předcházet časově náročným krokům a pohybům, když jsou jednotlivé položky zapotřebí. Personál výroby se méně rozptyluje a s menší pravděpodobností udělá chybu, což zvyšuje kvalitu a produktivitu.

Prostoje

Pracovníci výroby plýtvají časem při čekání na doplnění zásob, pokud jim potřebné součásti dojdou. Štíhlá výroba se snaží zajistit plynulou dodávku materiálu k výrobní lince, ani příliš mnoho, a v žádném případě příliš málo, aby mohla výroba běžet bez výpadků. Instalace zásobníků na díly podél výrobní linky, které se pravidelně doplňují, pomáhá zabránit problémům. Větší položky lze dopravit k výrobní lince či na pracoviště v potřebném okamžiku pomocí adaptabilních vozíků a zásobníků.

Nadprodukce

K nadprodukci dochází, když výrobní plány nejsou v souladu s poptávkou.
Zavedením plánování zaměřeného na zákazníka s pomocí principů just-in-time nebo Kanban lze zajistit, že produkty se vyrábějí podle požadavků zákazníka a v době, kdy je potřebuje. Adaptabilní zásobníky na součásti a využití vozíků a přepravek k zásobování výrobní linky nebo buňky podporují flexibilitu a umožňují velmi rychle přizpůsobit výrobu měnícím se požadavkům zákazníka.

Zbytečné úkony

Jakýkoli úkol, který lze eliminovat bez ovlivnění výroby určité položky, je plýtváním. Například použití malých kontejnerů s předním odběrem zkracuje délku výrobní linky, optimalizuje odběrové trasy, snižuje náklady na pohyb materiálu a šetří čas. Zmenšení instalace obecně snižuje především náklady na výstavbu.

Defekty

Defekty stojí čas a peníze. Navrácené položky je třeba opravit, což má dopad na pocity zákazníka i na servis. Likvidace zmetků zvyšuje náklady. Nejsnazším řešením je vyhnout se výrobě vadných produktů. Lze vytvořit přizpůsobivá, ergonomická pracoviště, jež odpovídají konkrétnímu procesu a na nichž jsou součásti, sestavy a nářadí ve správné, snadno dostupné poloze. Pracoviště je pak mnohem efektivnější, personál produktivnější, méně stresovaný a necítí se vyčerpaný, což znamená, že klesá pravděpodobnost chyb a závad.

Poskytujeme štíhlá výrobní řešení, která na základě principů Kaizen napomáhají ve výrobě a konstrukci trvale zlepšovat výkon zaměřený na zákazníka. Naše systémy lze sestavit do různých typů řešení, například:

  • Spádové regály
  • Vozíky a zásobníky
  • Ergonomické pracovní stanice

Všechna řešení lze rychle upravit nebo překonfigurovat a lehce se přizpůsobit změnám v procesech. Nabízíme komplexní řadu služeb v oblasti konzultací, řízení projektů, designu, výstavby a komponent. Více informací vám sdělí náš tým.

Stáhněte si ZDARMA dostupný plakát ‘Sedm forem plýtvání’’ pro své pracoviště