Chcete okamžitě zlepšit váš pracovní proces ?

kanban-racking825

 

Zvyšují rostoucí požadavky na výrobu tlak na vaší výrobní linku?

Potřebujete-li do linky dodávat více součástí, patrně zvažujete bezpečnostní problémy a logistiku manipulace s těžšími, frekventovanějšími náklady. Racková řešení Kanban poskytuji mimořádně přesnou dodávku typu first in first out (FiFo) na linku, kdykoli jsou dané díly potřebné.

Implementace rackového systému Kanban vám přinese možnost rychle reagovat na štíhlé výrobní procesy s efektivní dodávkou komponent a přesným skladovým systémem.

Prázdné nebo přeplněné zásobníky se stávají minulostí, je snazší udržovat pracovní prostor v čistotě a tím zvyšovat produktivitu. Eliminují se rozměrná balení vedle linek, což znamená méně obalů a nižší hmotnost, a umožňuje se pohyb a přeprava jednotlivých položek při nejnižších možných nákladech, neboť není potřeba v rušných prostorách používat vysokozdvižné vozíky.

Chcete-li vyřešit problém stěhování těžkých zásobníků, zaveďte systém bočních dodávek k lince. Eliminuje se tak nutnost ruční manipulace s plně naloženými zásobníky, což omezuje potenciální riziko úrazů.

Boční dodávka k lince přináší okamžité zlepšení efektivity výrobního procesu, udržuje práci v ergonomických hranicích a minimalizuje chyby obsluhy. Snižuje náklady a zvyšuje efektivitu výrobních procesů i správy skladu a podporuje skladovou rotaci a doplňování typu just-in-time.
2/3 zásobníkový systém zajistí řízení skladových zásob a vyvolává doplnění zásob, což eliminuje nutnost ručního stěhování a manipulace. Náklad lze dopravovat pomocí dopravníku přímo do místa použití a snadno tak doplňovat materiál pro účely výroby. Úrovně racku lze nastavit, aby sklon poskytoval přímý výhled na náklad a zároveň byl obsah racku snadno dostupný.
Řešení jsou navržena pro správu a dodávku dílů ze skladovacích prostor do místa použití na lince. Mobilní jednotky mohou poskytnout dodatečný přístup v průběhu výrobního procesu, což umožňuje docílit flexibilního pracovního prostoru. Při odebrání jednoho zásobníku a nahrazení jiným zásobníkem se prázdný zásobník pohybuje po racku k doplnění. Tento průběžný proces zajišťuje, že obsluha má neustále přístup ke skladovým zásobám ve správné poloze, což eliminuje nutnost odcházet z pracovišť kvůli správě zásob a umožňuje začlenit princip „FIFO“ do každodenní činnosti pracovníků.
Naše modulární řešení poskytují možnost provádět rychlé a snadné změny výrobního procesu a pracovních postupů. Aplikace lze optimalizovat pro konkrétní účely v celém výrobním závodě i ve skladu a při stěhování součástí podél výrobní linky.

Dodáváme celou řadu modulárních systémů, které lze sestavit do různých řešení, včetně flexibilního skladování, košíků, vozíků a ergonomických pracovišť pro použití v systému Kanban, řízení skladu typu first-in-first out a v průběhu celého výrobního procesu. Lze je rychle a snadno upravit a přestavět podle změn ve výrobním procesu.

Kontaktujte nás, chcete-li se dozvědět více o naší kompletní nabídce, konzultacích, řízení projektu, konstrukci, výrobě a dodávkách komponent.