Dostává personál vaše zprávy?

vis-man-display2

Dostává se vašim vizuálním informacím potřebné pozornosti nebo váš personál tvrdí, že je ‘mimo hru?’

Vizuální management je zavedená metoda v mnoha výrobních podnicích, jež využívá jednoduché vizuální pomůcky jako grafy, symboly, obrázky a diagramy, jejichž prostřednictvím předává potřebné informace, namísto těžkopádných textů a písemných instrukcí. Často se rovněž používají barevné kódy.

Základní myšlenkou, jež stojí za vizuálním managementem, je, že snadno viditelné informace je snazší si zapamatovat a pochopit. Když všem pracovníkům ve výrobním prostoru předáte stejné informace, podpoříte společné cíle a všichni se zaměřují na proces i výsledky, které jsou pro úspěch firmy nejdůležitější. Tato metodologie sdílí mnoho cílů se štíhlou výrobou, včetně omezení plýtvání, lepší efektivity a průběžného zlepšování pracovního procesu.

cube-5-1Tento modulární přístup nyní umožňuje uživatelům navrhovat a konfigurovat celou řadu nápaditých trojrozměrných struktur pro prezentaci vizuálních informací. Mohou sem patřit zdi nebo nosné konstrukce umístěné ke vchodům nebo východům, aby zaměstnanci včas viděli důležité informace, když přicházejí nebo odcházejí.
Do struktur lze rovněž začlenit osvětlení, obrazovky s videem nebo další audiovizuální zařízení, což umožňuje vytvořit integrovaná řešení, jež jsou vizuálně působivá a zároveň si uchovávají čisté linie a jednoduchou konstrukci, což je výrazným rysem efektivního řešení v oboru štíhlé výroby.

Kontaktujte nás, chcete-li zjistit, jak naše řešení v oboru vizuálního managementu mohou vytvořit vaše informační ‘centrum excelence‘