Pracovní buňky na míru podporují týmovou práci

AUTO PRODUCTION TEAM AT WORK

Zavedení pracovních buněk do výrobního závodu může mít dramatický dopad. Mezi výhody patří úspory nákladů, zvýšení produktivity a zisk cenného pracovního prostoru.

Na míru vyrobená pracovní buňka představuje logicky i strategicky uzpůsobenou pracovní jednotku, která slouží při výrobě určitého výrobku nebo řady podobných produktů.

Na míru vyrobené pracovní buňky jsou obvykle větší než jedno pracoviště, avšak nezabírají celý výrobní podlahový prostor. Slouží k sestavení týmu pracovníků, kteří mají stejný cíl v jednom konkrétním místě, s přidanou hodnotou zlepšené komunikace a podpory týmové práce. Buňky se častokrát zařazují do výrobních závodů, což zlepšuje průběh procesů, kvalitu i rychlost a omezuje náklady.

Úspora místa

Sestěhování několika dříve oddělených pracovišť do jednoho kompaktního prostoru přináší jasné výhody v podobě úspory místa. Ušetřený prostor vytváří místo pro další buňky, což zvyšuje výrobní kapacitu.

Funkčnost

Ve výrobním závodě je třeba zařízení, které je součástí výrobního procesu, rozmístit tak, aby se vyrobené zboží pohybovalo hladce a bez problémů z jednoho pracoviště na druhé. Toho lze dosáhnout, když je zařízení seskupeno v pracovních buňkách, které usnadňují logický postup vyráběného zboží – od surovin na jednom konci až k hotovému výrobku na druhém. Podobně v kancelářském kontextu, pracovní buňky mohou usnadňovat spolupráci – díky lepší komunikaci a efektivnějšímu využívání sdílených zdrojů.

Flexibilita

Na míru šitá pracovní buňka spojuje výhody hotové buňky s flexibilitou řešení na míru. Tato flexibilita umožňuje, aby se výrobní linky vyvíjely vhodným tempem a s možností snadných změn, díky čemuž jde o dokonalé řešení pro štíhlé výrobce, kteří dávají přednost nižším kapitálovým výdajům.

 

Příklad pracovní buňky

Kvalita

Díky několika pracovištím na jednom místě stráví výrobky méně času putováním z jednoho pracoviště na druhé.  Je to důležité pro rychle odhalování defektů. Než aby se výrobek stěhoval v rámci závodu do jiného místa a delší dobu čekal před inspekcí, pohybuje se rychle v rámci buňky z jednoho pracoviště na druhé a závady jsou odhaleny okamžitě. Nejenže se tak zvyšuje kvalita, ale šetří se rovněž čas a peníze.

Vlevo se nalézá koncepční návrh pracovní buňky na míru. Ukazuje, jak se čtyři odlišná pracoviště spojí do jednoho uceleného prostoru a přesto poskytují pracovníkům dostatek prostoru pro práci.

Pracoviště pro tyto čtyři pracovníky byla dříve rozmístěna dál od sebe, zabírala více místa ve výrobním závodě a zvyšovala zbytečné stěhování. Díly bylo nutné přepravovat z jednoho pracoviště na druhé. Tato pracovní buňka umožňuje přesouvat díly k dalšímu pracovníkovi ihned, což šetří čas a námahu.

Blízkost spolupracovníků a trvalý pohyb dílů umožňuje rychle identifikovat problémy s kvalitou. Když například při oddělených pracovištích pracuje jeden zaměstnanec v bodě 1, výrobky se hromadí a nakonec se přesunou k pracovníkovi 2. To může znamenat několik hodin, dokud pracovník 2 nezjistí problém s kvalitou. V případě pracovní buňky pracovník 1 trvale přesouvá výrobky k pracovníkovi 2, který ihned zjistí problémy s kvalitou.

Pracovní buňky není nutné stavět z trubek a spojek a modulární přístup zajistí, že buňka je flexibilní a lze ji překonfigurovat při změně výroby a procesů, což z dlouhodobého hlediska znamená lepší návratnost investic.