Royal Mail směřuje k ergonomii a efektivitě

Royal-mail-application

Britská královská pošta, Royal Mail, v nedávné době provedla změny v ergonomii a efektivitě svých závodů, jimiž ušetřila pracovní prostor a snížila úrazovost zaměstnanců.

Ukázka specializované aplikace ve společnosti Royal Mail.

I

Rozhovor s Kenem Housem z oddělení logistiky Royal Mail.

Ken hovoří s Joem z britské společnosti Tube and Bracket o novém procesu a jeho vlivu na firmu Royal Mail

Nové zařízení, jež zahrnuje dopravníky, umožňuje obsluze vyklápět náklad v nižší výšce. Nyní se pošta automaticky vyklápí na dopravník a může se pohybovat dolů před pracovníky, kteří ji mají roztřídit. Mohou odebírat balíky a odstraňovat pásky, umísťovat poštu do kontejnerů do správné polohy a odsunout poštu pryč, což umožňuje obsluze na druhé straně předměty odebrat a předat je k dalšímu zpracování.
Přepravky vrací zpět logistický operátor, který zásobuje obsluhu kontejnery. Tak se eliminuje shýbání, otáčení a zvedání, které zaměstnanci museli dělat v minulosti. Nyní může personál stát připravený k práci a nemusí se otáčet a sahat za sebe, aby doplnil prázdné kontejnery.
Proces, který na poštách probíhal před změnou, vyžadoval, aby pracovníci zvedali až 10 kg těžké pytle s poštou nad hlavu, umísťovali je na podnosy, zvedali podnosy, shýbali se a vkládali je do kontejnerů.

„Nyní došlo ke snížení potřebného prostoru a množství pracovišť. Dříve jsme bývali rozmístění na různých místech po celém závodu, takže jsme neměli mnoho místa, ale s nakloněným dopravníkem přišroubovaným k zemi a těmito prvky připevněnými k němu máme trvalou instalaci i neustálou možnost změn – když máme práci, jsme připraveni,“ říká Ken House z Royal Mail. „Nemusíme chodit tam a zpět a předělávat pracoviště, a proto jsme v pracovním prostoru rovněž docílili bezpečnosti.“