Štíhlé řízení skladu může uvolnit hotovost pro vaše podnikání

LIVE STORAGE SOLUTIONS

Tradiční výrobní prostředí má tendenci se příliš spoléhat na uměle vyrobené nebo velkorozpočtové vybavení, které lze po instalaci upravit nebo přestěhovat jen složitým a nákladným způsobem. Nyní nadešel čas na změnu.

Zavedením štíhlého systému lze docílit velkého zlepšení při řízení skladových zásob. Klíčovým faktorem štíhlého systému – který stále více přijímá i běžný výrobní sektor – je, že materiál se přiváží do výrobních prostor pouze v případě, že je zapotřebí, a odveze se co nejdříve po dokončení práce.

Ve štíhlých závodech je typickým cílem minimalizovat skladové zásoby, aniž by byla ohrožena možnost zajistit trvalý přísun materiálu. Častokrát to zahrnuje dodávku jednotlivých položek do a z výrobních prostor pomocí flexibilních úložných prostředků nebo vozíků na míru.
Doplňování a odběr se provádějí často a na základě požadavků, což zajišťuje kontinuální přísun materiálu. Skladové zařízení lze nakonfigurovat podle specifických manipulačních požadavků a sestavit tak, aby bylo dosaženo optimálního využití prostoru.

Prostor lze ušetřit ve výrobních prostorách, které lze následně použít pro další procesy přinášející hodnotu. Množství skladových zásob navázané na ‘probíhající práce’ se rovněž minimalizuje, což uvolňuje hotovost pro použití jinde ve firmě.
Schopnost zavést změnu, kdykoli je třeba provést zlepšení, rovněž umožňuje výrobním inženýrům přistupovat ke své práci ze zcela jiné perspektivy. I když budou stále muset pečlivě plánovat úvodní instalace, není potřeba jimi zároveň skončit. Naopak, jde zkrátka o výchozí bod na cestě za neustálým zlepšováním, které je možné provádět díky modulárnímu skladovacímu, manipulačnímu a pracovnímu vybavení.

 

Řešení připravujeme na míru a lze je implementovat bez narušení běhu vaší firmy. Kontaktujte nás, chcete-li zjistit, jak vám můžeme pomoci zavést štíhlé skladování.