Zásady ochrany osobních údajů

Ve společnosti Trilogiq věříme, že zodpovědné používání osobních údajů shromážděných na našich webových stránkách je pro naše obchodní cíle a pověst zcela zásadní. Proto jsme v rámci závazků k ochraně osobních údajů přijali toto Prohlášení o ochraně osobních údajů na internetu.
Rozsah a druh údajů, které od vás na našich externích webových stránkách získáváme, záleží na vašich činnostech na našich stránkách. Pokud navštěvujete naše stránky kvůli čtení nebo stahování informací, jako jsou novinky nebo články, velká část informací, které shromáždíme — jako doména, odkud se připojujete na internet, datum a čas přístupu a internetová adresa přístupového odkazu – je pouze statistická a ne osobně identifikovatelná. Informace o počtu návštěvníků a využívání stránek používáme ve sdružené formě pro zkvalitňování prohlížení.
Osobně identifikovatelné údaje využíváme k odpovídání na vaše požadavky a poskytování informací o službách společnosti Trilogiq. Například pokud nám zašlete e-mailovou zprávu s žádostí o informace o Trilogiq, využijeme vaši e-mailovou adresu a další vámi poskytnuté informace k tomu, abychom mohli splnit vaše přání. Pokud bychom měli v úmyslu využít vaše osobní údaje k tomu, abychom vás informovali o dalších službách společnosti Trilogiq, budete na to upozorněni a budete moci zasílání takovýchto informací odmítnout. Pokud nám budete on-line zasílat svůj životopis kvůli zájmu o kariéru ve společnosti Trilogiq, využijeme poskytnuté informace k porovnání s dostupnými příležitostmi. Osobní údaje nesdílíme s žádnými třetími osobami, kromě výjimek, kde je to nezbytné pro chod našeho podnikání nebo je to vyžadováno zákonem, a osobní údaje nikdy neprodáváme.
Trilogiq rozumí důležitosti ochrany soukromí dětí, obzvláště v internetovém prostředí. Naše stránky nejsou určeny pro děti mladší 13 let. Naší zásadou je nikdy vědomě neshromažďovat nebo neukládat údaje o osobách mladších 13 let.
Trilogiq uznává svou odpovědnost za ochranu vašich osobních údajů. Máte-li jakékoliv dotazy či připomínky ohledně správy vašich osobních údajů, obraťte se na nás. Rovněž se na nás můžete obrátit s jakýmikoliv případnými obavami týkajícími se dodržování našich Zásad ochrany osobních údajů.
Společnost Trilogiq má zavedena technologická a provozně bezpečnostní opatření k ochraně osobních identifikovatelných údajů před ztrátou, zneužitím, pozměněním či neúmyslným zničením. Zaměstnanci s přístupem k těmto údajům jsou proškoleni ohledně zachovávání důvěrnosti těchto informací.

 

O Google Analytics

  • Tyto webové stránky využívají služby zobrazování reklamy Google Analytics, včetně Google Display Network Impression Reporting, Google Analytics Demographics a Interest Reporting.
  • Tato webová stránka používá remarketing se službou Google Analytics pro on-line inzerci. Tyto reklamy se mohou zobrazovat prodejcům třetích stran včetně Google na různých internetových stránkách.
  • Tyto webové stránky a stránky třetích stran, včetně Google, používají cookies první strany (jako soubor Google Analytics cookie) a cookies třetích stran (jako DobleClick cookie) k informování, optimalizování a řízení reklam na základě dřívějších návštěv této webové stránky. Tyto soubory cookies jsou rovněž využívány ke zjišťování účinnosti reklam a souvisejících interakcí návštěvníka na této stránce.
  • Tato stránka využívá sdružená data ze služby zájmové reklamy Google nebo data cílové skupiny třetích stran (věk, pohlaví a zájmy) pro všeobecný reporting a vylepšování, případně pro remarketingové seznamy.
  • Prostřednictvím funkce Ads Settings, poskytované společností Google, mohou uživatelé zvolit možnost vypnout prvek Google Analytics pro zobrazování reklamy a upravit nastavení reklamy v síti Google Display Network.
  • Google rovněž umožňuje blokovat využívání dat Google Analytics prostřednictvím nainstalování doplňku webového prohlížeče, který sledování službami Google Analytics zcela znemožní.

Prostudujte si rovněž naše Zásady využívání souborů cookies

Ozvěte se nám Soubory ke stažení